Радищева ул.,36 / Кутякова ул. (поз. 2) (589) - В - А