Радищева ул.,36 / Кутякова ул. (поз. 1) (361) - В - А